Reklama


              pocítadlo.abz.cz

Obklady a dlazby interierove

Obklady a dlazby interierove

Obkladmi sa upravujú vonkajšie a vnútorné povrchy stavebných konštrukcií. Od ostatných povrchových úprav sa líšia tým, že tvoria na konštrukcií obal, ktorý je na ňu pripevnený tuhými alebo plastickými mechanickými prostriedkami.

Viac detailov


0,00 € bez DPH

Obklady a dlazby interierove

Na obklady sa používajú doskové prvky, ktoré sa osadzujú do spojovacej malty, alebo sú pripevnené tmelom, skrutkami, skobami a pod.

Obklady majú vyhovovať stavebnotechnickým požiadavkám, najmä účelovým (hygienické, architektonické, ochrana a zvýšenie odolnosti povrchu konštrukcie) a technickým (atmosferické vplyvy, pôsobenie chemických látok a pod.).

Podľa použitých obkladových materiálov poznáme tieto druhy obkladov:

 • keramické
 • sklené
 • z čadičových dlaždíc
 • kamenné
 • drevené
 • sadrokartónové
 • a iné

Podľa umiestnenia ich delíme na:

 •  vonkajšie (priečelia budov, obklady soklov, okenných a dverných ostení a pod.)
 • vnútorné (obklady stien a stropov a pod.)

Aby obklady boli kvalitné a trvanlivé, musia vyhovovať týmto požiadavkám a kritériám:

 • podkladová konštrukcia obkladov (murivo) musí byť dostatočne pevná a nesmú sa v nej prejavovať dodatočné deformácie
 • povrch konštrukcie musí byť dostatočne rovný, aby sa uľahčila jednoduchá montáž uvedených doplňujúcich prvkov
 • v určitej prevádzke sa musí použiť taký druh materiálu, aby vyhovoval z hľadiska farby a vzhľadu nielen všetkým požiadavkám, ale aj prevádzkovým podmienkam v budove
 • spoje a škáry obkladov musia byť tvárne, aby umožnili vylúčiť deformácie vyvolané dotvarovaním stavby objemovými zmenami vlastného materiálu, prípadne mechanickými účinkami prevádzky
 • z výrobného hľadiska musia spoje umožňovať rýchlu montáž a demontáž týchto doplňujúcich prvkov
 • z estetického hľadiska majú byť škáry čo najmenej viditeľné, ak architektonický výraz nevyžaduje členitejší povrch
 • konštrukcie vnútorných citlivých obkladov sa musia chrániť pred účinkami vlhkosti, najmä v styku s nosnou obkladovou konštrukciou. Ak sa medzi obkladom a nosnou konštrukciou vytvárajú vzduchové dutiny, treba ich odvetrať, najmä pri drevených podkladoch.

Momentálne žiadne komentáre zákazníkov.

Komentáre môžu zasielať iba registrovaní zákazníci.

Košík  

(prázdny)

Nové produkty

Momentálne nie sú dostupné žiadne nové produkty.